News
Matt Henry: Doppelgänger installation views

Matt Henry: Doppelgänger installation views


Doppelgänger runs to 16 May 2009.
Images: Matt Henry: Doppelgänger, 2009, installation views, Starkwhite, Auckland, NZ.